نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 12

دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 چیست؟ کمیسیون ماده 12 چه می باشد؟ در چه مواردی می توان به آرا

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 چیست؟ کمیسیون ماده صد شهرداری چه می باشد؟ چه شرایطی برای اعت

لایحه به دادگاه تجدیدنظر جهت الغای قراراناطه در پرونده کیفری تصرف عدوانی به استناد سند رسمی

ریاست محترم شعبه ....... دادگاه تجدید نظر استان ............ با عرض سلام و درود، احتراما در خصوص

لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده تایید فسخ بیع نامه پیش فروش اپارتمان

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان ............. با عرض سلام و درود، احتراما در خصوص دادنامه به ش

نمونه تجدید نظرخواهی خواهان دعوی تقابل نسبت به دادنامه دادگاه بدوی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان .......... با عرض سلام وادب، احتراماً در خصوص دادنامه به شماره

لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده کیفری جعل و استفاده از سند مجعول به قلم وکیل دادگستری

با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب .................. ضمن تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره .....

لایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده اعسار از هزینه دادرسی با رویکرد ایراد به لیست اموال و دارایی

بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان............ با عرض سلام و درود، احتراما در خصوص

چگونگی اصلاح دادنامه تجدید نظر

اصلاح دادنامه تجدید نظر در بررسی پرونده هایی که رای آنها در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته ا

نگارش تبادل لوایح در پرونده ابطال بیع نامه

تبادل لوایح در پرونده ابطال بیع نامه ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نگارش ب

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی در پرونده خلع ید و قلع قمع بنا توسط خوانده

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان …… با عرض سلام و ادب، احتراما در خصوص دادنامه به


فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 75,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 220,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 50,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.