نمونه لایحه اعتراض به عمالیات اجرای احکام در خصوص توقیف اپارتمان مسکونی محکوم علیه

نمونه لایحه اعتراض به  عمالیات اجرای احکام در خصوص توقیف اپارتمان مسکونی محکوم علیه

نمونه لایحه اعتراض به عمالیات اجرای احکام در خصوص توقیف اپارتمان مسکونی محکوم علیه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ........ اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان .........

با عرض سلام و درود، احتراما در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه......... نظر به اینکه محکوم له جهت تامین طلب خویش اقدام به توقیف دو دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی ......... فرعی از .......... اصلی واقع در طبقه ........ به مساحت ....  و  پلاک ثبتی .......فرعی از ....... اصلی واقع در طبقه ......... هر دو به .......... نموده اند.

 

 

هزینه مشاوره حقوقی

-نظر به اینکه موکل در حضور محکوم لها پلاک ثبتی ...... فرعی از ..... واقع در طبقه ....... را به آقای ........ طی بیع نامه مورخه .......... انتقال داده است و محکوم له ذیل بیع نامه را بعنوان شهود امضا نمودند لهذا با توجه به تصویر بیع نامه مذکور و توجها به تصویر دادنامه به شماره............... دایر بر توقف عملیات اجرایی نسبت به پلاک معنونه ، لذا موکل مالکیتی در پلاک موصوف نداشته لذا از قاضی محترم اجرا  جهت احراز واقع درخواست مطالبه پرونده کلاسه .......... شعبه ........... دادگاه حقوقی ........... دایر بر اعتراض شخص ثالث ( ...........) موضوع مواد 147و 148 قانون اجرای احکام مدنی را دارم.

 

لایحه اعتراض

 

2-نظر به اينكه پلاك ثبتي ........... فرعي از ............. اصلي به مساحت ....... متر مربع واقع در روستاي ....... ( .......) تحت مالكيت موكل بوده است كه مقنن در ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي منزل مسكوني كه در شان محكوم عليه باشد را جز مستثنيات دين تقنين نموده است و از انجايي كه موكل غير از پلاك فوق منزل مسكوني ديگر ندارد و سكونت موكل در تهران به خاطر اقتضاي شغلي مشاراليه بوده كه در شهر تهران طبق اجاره نامه مورخه ........ سكونت استيجاري دارد و از انجايي كه از محل اجاره پلاك ثبتي توقيف شده، مال الاجاره، قرارداد اجاره تهران را تامين ميكند لذا با عنايت به مراتب فوق درخواست رفع توقيف از پلاك ثبتي .......... فرعي از ........ اصلي به مساحت .......... متر مربع واقع در روستاي ........ (.........) را به جواز حاصله از بند ز ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي:

1- مبلغ اجاره بها دريافتي از مستاجر جهت پرداخت اجاره بها قرارداد اجاره نامه مورخه ........... ميباشد

2- منزل مسكوني يعني اپارتمان توقيف شده در شان محكوم عليه (موكل) بوده و عين مستاجره بالاتر از شان محكوم عليه نميباشد

 

 

هزینه نگارش لایحه
راهنمای نگارش انلاین 
مشاوره حقوقی خانواده
درباره ما 

 

لهذا با توجه به مراتب معنونه تقاضاي رفع بازداشتي از پلاك ثبتي .......فرعي از ....... اصلي به مساحت.......... متر مربع واقع در روستاي ....... به لحاظ شمول بند ز ماده 24 قانون مارالذكر در مساله مطروحه را  دارم.

 

جهت دریافت مشاوره حقوقی اعم از مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری و یا مشاوره حقوقی انلاین و رایگان با شماره 09212242670 تماس بگیرید

 


سوالات متداول

نظرات

ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 75,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 220,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 50,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 50,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.