درخواست تعلیق مجازات دو سوم از جزای نقدی در پرونده کیفری

درخواست تعلیق مجازات دو سوم از جزای نقدی در پرونده کیفری

درخواست تعلیق مجازات دو سوم از جزای نقدی در پرونده کیفری

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب چمستان 
باعرض سلام و ادب، احتراماً درخصوص پرونده به کلاسه ..........نظر به ابلاغیه به شماره ............... دایر بر پرداخت جزای نقدی موضوع دادنامه شماره ....... شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، باتوجه به مواد 40 و46 و 52 و 54 قانون مجازات اسلامی موکل به ازای تودیع یک سوم از جزای نقدی طبق فیش واریزی به شماره پیگیری ............ درخواست تعلیق مجازات موضوع ماده 46قانون مجازات اسلامی را دارم. 
ایضا تصویر نمونه دادنامه شماره................. صادره از شوی شعبه 27 دادگاه تجدیدنظراستان مازندران که مبین پذیرش تعلیق مجازات دو سوم از جزای نقدی بوده را جهت بهره برداری قضایی به حضورتان تقدیم میگردد.

 

با احترام
هادی توکلی 
وکیل پایه یک دادگستری

 

 

 

سوال از وکیل کیفری تلفنی 
جرم فخاشی تلفنی و مجازات آن
جرم ثانویه چیست 
درباره ما

 

 

 

 


سوالات متداول

نظرات

ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.