نگارش دادخواست طلاق از طرف زوجه به واسطه تعدد پرونده زوجین علیه همدیگر در محاکم قضایی

نگارش دادخواست طلاق از طرف زوجه به واسطه تعدد پرونده زوجین علیه همدیگر در محاکم قضایی

نگارش دادخواست طلاق از طرف زوجه به واسطه تعدد پرونده زوجین علیه همدیگر در محاکم قضایی

باسمه تعالی

 

  رياست محترم دادگاه خانواده شهرستان .......

سلام علیکم

 احتراماً به استحضار مي رساند :

اینجانب ........ به موجب عقدنامه شماره .....مورخ........ در دفترخانه ازدواج شماره ..........شهرستان .... به زوجیت دائم خوانده درآمده ام. ایشان درخلال زندگی مشترک مرتکب رفتارهای غیرتعارف و هراسناکی شده و اقدام به ضرب و جرح و سلب امنیت جسمی و روانی اینجانب نموده است  و مطابق رای صادره توسط دادگاه محترم کیفری دو مجتمع قضائی عدالت شهرستان مشهد به شماره دادنامه ........ که درتاریخ 18/10/1399صادر شده است،خواهان مجرم شناخته شده و مستنداً به مواد 709و710و711و714 قانون مجازات اسلامی 1392،ایشان را درخصوص ارتکاب ضرب و جرح عمدی و بابت خراشیدگی حارصه پیشانی به پرداخت یک صدم و بابت کبودی قدام ساعد چپ به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل مرد مسلمان محکوم نموده است همچنین ایشان مکرراً و مستمراً اقدام به توهین و قذف اینجانب و حتی اعضای خانواده بنده می نمایند لذا  سکونت با ایشان در یک منزل فراتر از خوف ضرر جانی، بدنی و مالی و شرافتی بوده است و با توجه به اوضاع و احوال حاکم،امکان ضرب و شتم مجدد و حتی بیم درخطر بودن جان اینجانب وجود دارد.

 

 

هزینه مشاوره حقوقی

در بند «ب» در قسمت شروط ضمن عقد اسناد ازدواج، شرطی گنجانده شده است که بر اساس آن در مواردی زوجه وکیل زوج خواهد بود تا در صورت تحقق یکی از بندهای آن خود را مطلقه نماید. شرط نخست از مجموعه این شروط، استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هرعنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء ممکن نباشد که در پرونده مطروحه،خوانده با عدم پرداخت نفقه به مدت بیش از شش ماه از انجام وظایف زوجیت خودداری کرده است و نفس ترک انفاق به مدت 6ماه حتی با وجود نفقه دهنده دیگر به زوجه حق استفاده از مفاد وکالت را می دهد لذا مطابق شرط مذکور که مقرر داشته است:« « ضمن عقد نکاح /عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه سازد و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا درصورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.» صدور مجوز  مبنی بر طلاق و جدایی از زوج  به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح از محضرعالی مورد تقاضاست.

 

 

وکیل برای طلاق

 

وجود اختلافات شدید خانوادگی و اقامه دعاوی متعدد در محاکم قضائی که به شرح ذیل هستند، حاکی از شدت کراهت و عدم امکان سازش می باشد:

-پرونده شماره .......... درخصوص محکومیت زوج به مجازات قانونی ضرب و جرح عمدی به موجب دادنامه شماره .......... مورخ 18/10/1399 صادره از شعبه 120 دادگاه کیفری دو مشهد.

-پرونده شماره .......... درخصوص محکومیت زوج به مجازات قانونی بزه خیانت در امانت به موجب دادنامه شماره ............. مورخ 25/01/1401 صادره از شعبه 133 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد.

-پرونده شماره..........درخصوص محکومیت زوج به مجازات قانونی بزه ترک انفاق به موجب دادنامه شماره ...... مورخ........ صادره از ............

-پرونده شماره .............. درخصوص  استرداد مال منقول(یک دستگاه خودروی ام وی ام110 به شماره پلاک 482ن31 ایران 36) به موجب دادنامه شماره ................مورخ 04/03/1401 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی امام خمینی شهرستان مشهد.

 

 

مشاوره حقوقی طلاق 
مشاوره حقوقی خانواده
نگارش دادخواست طلاق از جانب زوج
درباره ما 

 

 

-پرونده شماره ................. درخصوص محکومیت زوج به پرداخت مهریه به موجب دادنامه شماره ...................مورخ 13/10/1399 صادره از شعبه 1 دادگاه خانواده تربت حیدریه.

-پرونده شماره .................... درخصوص محکومیت زوج به پرداخت نفقه به موجب دادنامه شماره ................. مورخ 29/07/1399 صادره از شعبه 7 شورای حل اختلاف شهرستان تربت حیدریه و دادنامه............... مورخ 05/09/1399 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه.

-پرونده شماره................ به خواسته اثبات وقوع بیع و تائید رجوع از هبه  و الزام به تنظیم سند خودرو مطروحه در شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی متجمع قضائی امام خمینی شهرستان مشهد  که به صدور حکم به شماره دادنامه ........................ منتهی شده است.

فلذا با عنایت به کراهت حاصله به دلیل بدرفتاری و پرخاشگری های زوج  و همچنین با توجه به عسر و حرج حاصله که ادامه زندگی مشترک را برای اینجانب غیرممکن نموده است که این موضوع با شهادت شهود ، جلب  نظریه کارشناسی و بررسی سوابق  اختلافات و کثرت دعاوی مطروحه قابل اثبات است، مستنداً به ماده 1119 و بند4 ماده 1130 قانون مدنی  و تبصره ذیل آن صدور حکم طلاق بعلت عسروحرج به انضمام  تأدیه کلیه خسارات و هزینه های دادرسی از محضرعالی مورد استدعاست.

 

جهت دریافت نوبت اینترنتی طلاق توافقی، طلاق یک طرفه از جانب زوج و یا طلاق یکطرفه ازجانب زوجه به سامانه تصمیم مراجعه نمایید.خدمات موسسه حقوقی وکلای تلفنی شامل مشاوره حقوقی (به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان )، نگارش اوراق قضایی اعم از (دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و ...)، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد وکالتی و ... می باشد. جهت دریافت هر یک از خدمات فوق در هر ساعت از شبانه روز حتی در ایام تعطیل با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. 

 

 

 

 


سوالات متداول

نظرات

ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 75,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 220,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 50,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.