قرارداد اعطای مجوز کاربری وب سرویس

قرارداد اعطای مجوز کاربری وب سرویس

قرارداد اعطای مجوز کاربری وب سرویس

این قرارداد در تاریخ ........... و در شهر .......... فیما بین:

۱ - شرکت ............ که به شماره ثبتی ........... در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است و به کد اقتصادی .......... و شناسه ملی ........... طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی کشور به نمایندگی آقای .......... بعنوان رئیس هیئت مدیره و صاحب امضای مجاز شرکت و آقای ........... به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره به نشانی .................. و کد پستی ............. و تلفن .............که از این پس به اختصار « شرکت » نامیده می شود از یک طرف و

٢-شرکت...............که به شماره ثبتی ...........در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است و به کد اقتصادی ............. و شناسه ملی طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی کشور به نمایندگی آقای ............. به عنوان ریئس هیئت مدیره و به عنوان مدیرعامل و به نشانی: ............... وکدپستی:............ و تلفن:

با پست الکترونیک مربوط به دامنه اینترنتی (سایت) که از این پس به اختصار «نماینده» نامیده می شود از طرف دیگر بر اساس مفاد و شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای دقیق مفاد آن می باشند.

 

 

 

هزینه مشاوره حقوقی

ماده (۱) تعاریف

:Web Service -

وب سرویس (Web Service)  یک روش ارتباطی میان دو دستگاه الکترونیکی در فضای وب می باشد کنسرسیوم وب (W3C) که یک سازمان استاندارد بین المللی وب جهان گستر (WWW) می باشد یک وب سرویس (خدمات وب )را تعریف می کند که از آن بعنوان یک سیستم نرم افزاری برای پشتیبانی از تعامل ماشین به ماشین با قابلیت عملکرد متقابل در فضای شبکه یاد می شود یک رابط واسط است که فرمت آن مبتنی بر فرآیند ماشین می باشد (بویژه زبان توصیف خدمات وب ،که اختصارا WSDL نامیده می شود ). سیستم های دیگر با خدمات وب به گونه ای در تعامل می باشند که طبق توصیف، دستورات آن با استفاده از پیامهای SOAP و نوعا با استفاده از HTTP و سیستم مرتب سازی XML بهمراه دیگر استانداردهای مبتنی بر وب صادر می شود کلیه اطلاعات الکترونیکی ارسالی از شرکت و صفحات اطلاعات موجود روی برنامه نماینده پیاده سازی می شود و کاربران با توجه به خدمات ارائه شده بر روی سیستم نماینده خریدهای خود را انجام می دهند.

Web Service -

:PARTO CRSخدمات وب   

خدمات WSDL در PARTO CRS به سازمانها کمک میکند تا سند محتوا و تعرفه بلیط هواپیما و رزرواسیون هتل و بلیت قطارهای خارجی را با پلتفرم خود یکپارچه سازی کنند.

: GDS -

سیستم های رزرواسیون مرکزی که برای ذخیره و بازاریابی اطلاعات و تراکنشهای رفتاری مربوط به بلیت هواپیما و بلیت قطارهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند

۴ - اپلیکیشن کلاینت :

یک نرم افزار کاربردی است که توسط TIP یا مستقیما توسط نماینده طراحی میشود و توسط نماینده برای دسترسی به سیستم از طریق خدمات وبAPIمورد استفاده قرار می گیرد برای روشن شدن موضوع ،سیستمهای اداری پیشرو ،سیستمهای Mid Office با

کاربردهای مختلف رزرو بلیت اینترنتی رزرواسیون هتل و بلیت قطارهای خارجی توسط کاربران دولتی و رباتیک استفاده میشود

: XML -

زبان نشانه گذاری توسعه پذیر (XML )یک زبانه نشانه گذاری است که برای ساختاربندی ،ذخیره و انتقال دیتا از طریق تعریف مجموعه ای اصول برای کد کردن اسناد در فرمتی بکار میرود که هم توسط انسان و هم توسط ماشین قابل خواندن باشد. هدف از طراحی XML تاکید بر سادگی کلیت و قابلیت استفاده در فضای اینترنت میباشد آن یک فرمت متنی دیتا است که به شدت از سوی یونیکد و دیگر زبانهای جهانی پشتیبانی میشود هرچند در طراحی XML تمرکز بر اسناد بوده است ،اما از آن برای معرفی ساختارهای اختیاری دیتا نیز استفاده می شود.

۶- شریک یکپارچه سازی فناوری (TIP):

نهاد قانونی و شعبات مستقلی که با شرکت قرارداد داشته و هدفشان اخذ سیستم برای یکپارچه سازی خدمات وب برای کاربرد نماینده(Client Application) میباشد

 

 

 

قرارداد الکترونیک

 

 

 

٧-بلیت الکترونیکی (E-Ticket) :

یک سند مسافرتی معتبر با یک شماره تائیدیه خطوط هوائی که به یک مسافر اجازه دهد با یک خط شرکت هواپیمائی مسافرت کند.

 

٨-محتوای کرایه حمل هوایی

 (Air Fare Content)

مجموعه ای از مسیرهای مختلف نمایش داده شده در PARTO CRS است از جمله جزئیات پرواز ،زمان عزیمت ،زمان رسیدن ،شهرهای مسافرت و دیگر اطلاعات دلخواه که PARTO CRS ارائه می دهد

 

٩-محتوای بلیت هوائی 

بلیت الکترونیکی یک سند است که جزئیات پرواز را نشان میدهد از جمله اطلاعات ضروری روی بلیت شامل ،نام نام خانوادگی، فرودگاه مبدا و مقصد، فرودگاههای ترانزیت در صورت وجود نام ،ایرلاین شماره پرواز و پروازهای ادامه مسیر زمان ،عزیمت، زمان رسیدن، شهرهای مسیر و شماره تائید خطوط هوایی (PNR)می باشد.

 

۱۰- محتوای واچر هتل 

واچر هتل که معادل انگلیسی آن (Hotel Voucher )است به معنای تاییدیه رزرو اتاق در هتل است و اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی مهمانان، نوع اتاق ،تاریخ ورود و خروج ،نوع هتل ،آدرس هتل، شماره تلفن هتل را نمایش میدهد این تاییدیه مدرکی است که نشان دهد هزینه اتاق به طور کامل پرداخت شده است اما قیمت پرداخت شده در آن ذکر نمی گردد.

 

۱۱ -ثبت اطلاعات و مشخصات مسافر (PNR) :

کد تائیدیه که توسط خطوط هواپیمائی صادر میشود و مشخصات ثبت شده مسافر در آن ذخیره شده است و قابلیت چک کردن آن اطلاعات در سایت ایرلاین فراهم میباشد.

 

۱۲- مجوز 

مجوزی است که شرکت به نماینده یا TIP دهد تا به محتوای سیستم دسترسی پیدا کند

 

۱۳- رزرواسیون 

رزرو یا ذخیره مشخصات در PNR که با استفاده از خدمات وب API یا سیستم انجام می شود.

 

۱۴ - جستجو 

فرآیند دستیابی به محتوای نرخ بلیتهای هواپیما هتلهای خارجی و قطارهای خارجی با استفاده از معیارهایی از جمله شهرهای سفر، تاریخ سفر کلاس پروازی نوع ،اتاق نام ایستگاههای قطارهای خارجی و یا دیگر اطلاعات اختیاری.

 

 

 

مشاوره حقوقی قرارداد

 

 

 

۱۵- مسدود سازی : فرآیند مسدود کردن رزرو تائید شده.

 

۱۶- سفارش 

فرآیند خرید رزرو غیر قابل فسخ ،که در سیستم PARTO CRS

 

۱۷ -بازیابی بلیت های الکترونیکی 

فرآیند بازیابی سند محتوای بلیتهای الکترونیکی از طریق سیستم PARTO CRS

 

۱۸- محدوده جغرافیایی قرارداد 

حدود جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد

 

۱۹ -قرارداد 

عبارت است از متن حاضر به انضمام کلیه الحاقیه ها و اضافات و اصلاحاتی که در طول مدت اعتبار آن به توافق مکتوب طرفین رسیده باشد.

 

۲۰ - اصول و مقررات کلی حاکم بر قرارداد

حق استفاده از تمام حقوق و اختیارات مربوط به مالکیت این سیستم طبق قوانین برای شرکت محفوظ میباشد و به همین ترتیب، صدور مجوز استفاده از این حقوق و اختیارات برای هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر برای شرکت محفوظ میباشد با امضای این قرارداد ،نمایندهاظهار میدارد و تعهد میکند و تایید میکند که با تمام قوانین ،اصلاحات محدودیتها ،روشهای استفاده، به روز رسانی ها و دستور العمل های اعلام شده شرکت موافق است.

شرکت در قبال هر گونه نقص فنی ناشی از عوامل خارج از کنترل خود از قبیل قطع برق و قطعی شبکه ارتباطات زیر ساخت و دیتا، خرابی ها و تاخیر در برقراری ارتباطات مخابراتی اعمال فیلترینگ در شبکه اینترنتی و محدودیتهای اعمال شده از جانب شرکت ارتباطات زیر ساخت و نقایص فنی در سیستمها و سرورهای شرکت و نقایصی که به هر دلیل دیگری پیش آیند و باعث بروز اختلال در عملکرد سیستم گردند عهده دار هیچگونه مسئولیتی نخواهد بود.

 

۲۱ - مدت راه اندازی 

نماینده ظرف مدت حداکثر ۳ ماه بعد از دسترسی به اطلاعات API موظف میباشد Demo سایت فروش خود را جهت بررسی و تائید موارد فنی به شرکت ارائه نماید این مدت حداکثر برای یکبار دیگر به درخواست کتبی نماینده و تایید کتبی شرکت قابل انجام می باشد در غیر اینصورت شرکت حق فسخ یکطرفه قرارداد را دارد و در این صورت مبلغی به نماینده عودت نخواهد شد.

 

۲۲- هزینه مجوز خدمات یکپارچه وب : هزینه مندرج در ماده ۴ قرارداد میباشد که نماینده برای یکبار در ابتدای قرارداد به شرکت پرداخت می نماید

 

۲۳ - هزینه تعمیر و نگهداری 

مبلغی است که بصورت سالیانه از نماینده بابت نگهداری و پشتیبانی استفاده از سیستم دریافت میشود و در ماده ۴ این قرارداد، تشریح شده است.

 

 

 

قرارداد کاربری وب

 

 

 

ماده (۲) -موضوع قرارداد:

اعطای مجوز کاربری سیستم تحت وب (API) فروش بلیت هواپیما هتل ،خارجی قطار خارجی با نام Parto CRS که از این پس در این قرارداد «سیستم» نامیده میشود به صورت XML Web Service از جانب شرکت به نماینده صرفا جهت فروش بی واسطه محصولات گردشگری در محدوده جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران به مسافران( خریدار نهایی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه تبصره ۱ مفاد این قرارداد و استفاده از سیستم در طول مدت قرارداد هیچ حقی در خصوص مالکیت یا تصاحب تمام یا قسمتی از نرم افزار یا حقوق نمایندگی نرم افزار را برای نماینده ایجاد نمیکند این قرارداد هیچ گونه حقی برای نماینده به عنوان شریک یا نماینده قانونی شرکت ایجاد نمیکند نماینده به عنوان یک شرکت مستقل قلمداد می شود.

 

ماده (۳) -مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ .......... شروع و به مدت نامحدود اعتبار دارد و تا زمانی که بر اساس مفاد این قرارداد فسخ یا خاتمه نیافته است بین طرفین لازم الاجرا می باشد.

 

ماده (۴) -مبلغ و رویه مالی قرارداد:

۱ -مبلغ قرارداد برای اعطای مجوز ( One Time License )به میزان ........ دلار آمریکا میباشد که حداکثر ظرف یک هفته از امضای قرارداد نقدا به شرکت پرداخت خواهد شد و تا زمانی که این مبلغ پرداخت نگردد شرکت تعهدی به اعطای مجوز دسترسی ندارد.

 

تبصره ٢: مجوز وب سرویس به نماینده اجازه خواهد داد تا اقداماتی مانند (جستجو مسدود سازی، سفارش و بازیابی تماس های XML بلیت های الکترونیکی هواپیما هتلهای خارجی و قطارهای خارجی را انجام دهد سفارشی سازیها در صورت درخواست نماینده ارزیابی شده و استعلام قیمت بر اساس آن به نماینده ابلاغ خواهد شد.

 

۲- هزینه تعمیر و نگهداری در سال اول قرارداد به صورت رایگان خواهد بود و در سالهای آتی معادل ... از مبلغ کل قرارداد خواهد بود که در ابتدای هر سال حداکثر ظرف یکماه توسط نماینده به شرکت پرداخت می گردد.

 

تبصره ٣: در صورت تاخیر در پرداخت هزینه پشتیبانی ....... درصد ماهانه بعنوان جریمه تاخیر در حساب نماینده لحاظ خواهد شد و در صورتیکه این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد شرکت علاوه بر احتساب جریمه تا روز پرداخت در قطع یا محدود سازی سرویس مختارخواهد بود.

 

تبصره۴:

در صورت فسخ قرارداد به هر دلیل مبالغ پرداختی استرداد نمی گردد.

٣-رویه مالی خرید محصولات:

کلیه خدمات صدور بلیت هواپیما رزرو هتل و صدور بلیت قطارهای خارجی از طریق شرکت صورت میگیرد براساس توافق، مبلغی به عنوان پیش پرداخت (Floating Deposit  ) در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت بنابراین نماینده موظف میباشد حساب کاربری خود را از طریق درگاه بانکی یا حسابهای اعلامی از سوی شرکت شارژ نماید سپس تا مقدار شارژی که انجام داده است اقدام به خرید خدمات از شرکت نماید.

الف - پرداخت به نماینده (Void / Reissue / Refund / Hotel Cancellation)

هزینه مربوط به Reissue بلیتهای صادر شده با توافق نماینده از Floating Deposit کسر می گردد.

 ب -مبالغی که بابت دیون شرکت باید به نماینده پرداخت شود طبق زمانبندی زیر تنظیم می شود.

ج - مبالغ قابل پرداخت ناشی از Refund یا Void به حسابی که نماینده معرفی میکند پرداخت میگردد یا می تواند با موافقت نماینده به Floating Deposit اضافه گردد.

د - بلیت با جریمه بابت ابطال :

ظرف مدت زمانیکه در Fare Rule رزرو نمایش داده می شود پس از دریافت درخواست ابطال توسط شرکت، منوط به اینکه هزینه ابطال در هنگام مظنه قیمت استعلام شده و تمامی محدودیتها و یا جریمه‌های وضع شده علیه خطوط هوایی شناسایی شده باشد، انجام خواهد شد.

ه- پرداخت هزینه بلیتهای (No-Show ) برای کسانی که بلیت خریداری کرده اما از پرواز استفاده نمی کنند:

تنها زمانی میسر می باشد که شرکت مبلغ بازپرداخت را از خطوط هوایی دریافت کرده باشد.

و - کنسلی پرواز از طرف ایرلاین:

شرکت طبق دستورالعمل ایرلاین مراتب را به اطلاع نماینده میرساند و طبق آن عمل می نماید.

ز - استرداد مبالغ کنسلی هتل؛

ظرف مدت زمانیکه در Fare Rule رزرو نمایش داده می شود پس از دریافت درخواست ابطال توسط شرکت و کسر جریمه های اعلام شده، انجام خواهد شد.

 

ماده (۵)- وظایف و تعهدات نماینده

الف - نماینده با ارائه اطلاعات در هنگام رزرو بلیت تائید می کند که؛

۱ -تمامی اظهارات وی ،صحیح دقیق و کامل است.

٢-بر اساس شواهد مستند صلاحیت مسافر را پذیرفته و مسئولیت هرگونه اعلام خلاف واقع بر عهده وی می باشد

٣-اقدامات نماینده با کلیه قوانین جاری مطابقت دارد

۴ -متعهد به رعایت کلیه قوانین سازمان هواپیمایی کشوری و ایرلاینها میباشد و در صورتیکه هر گونه تخلفی در این زمینه گزارش گردد، شرکت از ارائه خدمات به ایشان معذور میباشد و نماینده می بایستی کلیه ضرر و زیان آن را پرداخت نماید.

۵ -انجام رزرواسیون از طریق سیستم به منزله پذیرش شرایط و قوانین سیستم و آگاهی کامل از نحوه ی کاربری سیستم از سوی نماینده می باشد.

۶-چنانچه در هر قسمتی از سیستم نیاز به اطلاعات تکمیلی باشد نماینده موظف به تماس و پیگیری با شرکت قبل از انجام رزرواسیون می باشد.

٧-نماینده موظف به فروش بلیت به قیمت مصوب ایرلاین می باشد و مسئولیت هر گونه گران فروشی به عهده نماینده می باشد.

٨-نماینده موظف میباشد در صورت نیاز اصول هر گونه مدرک از جمله پاسپورت ،ویزا مهر ورود و خروج و ... مربوط به مسافرین را به شرکت ارائه دهد.

۹ -نماینده کلیه مسئولیتهای مربوط به مسافرینی که بلیتهای یک طرفه خریداری می نمایند یا ویزای ترانزیت ندارند و در فرودگاه مقصد یا فرودگاههای میان راه به مبدا فرستاده می شوند (Deport Passenger ) میپذیرد و کلیه هزینه های مربوط به بلیت بازگشت و (NIF)های مربوطه را مطابق مستندات به شرکت پرداخت مینماید.

۱۰-استرداد بلیتهای رفت و برگشت در صورت ارائه مدارک اقامتی مسافر یا بلیت برگشت دیگری که استفاده شده باشد(Flown)، امکان پذیر میباشد در غیر این صورت بلیت استرداد نمی گردد.

 

 

 

وکلای قرارداد

 

 

 

 

۱۱. در صورت بروز تغییر در پروازهای خریداری شده( Schedule Change )یا کنسل شدن پرواز ،شرکت موظف به اطلاع رسانی به نماینده می باشد. مسئولیت اطلاع رسانی به مسافر به عهده نماینده میباشد و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال مسافرینی که از این اخبار بی اطلاع بمانند را ندارد.

۱۲ -مسئولیت کنترل اعتبار پاسپورت و ویزاهای مربوطه اعم از ویزاهای ترانزیت بابت توقفهای بین مسیر و ویزای کشور مقصد به عهده نماینده می باشد.

۱۳ -در صورت رزرو بلیت با اطلاعات و اسامی جعلی و یا هر مورد دیگری که موجب جریمه (NIF) گردد، نماینده موظف به پرداخت جریمه مذکور می باشد.

۱۴ -شماره پاسپورت می بایستی به صورت کامل به همراه حروف انگلیسی آن وارد شود در غیر این صورت کلیه جرایم و مسئولیت آن به عهده نماینده می باشد.

۱۵-در صورتی که از اعتبار پاسپورت کمتر از شش ماه باقی مانده باشد ،مسئولیت آن به عهده نماینده می باشد.

۱۶ -قوانین و هزینه های کنسلی طبق Fare Rule اعلامی همان رفرنس میباشد که کارمزد شرکت نیز در آن ذکر شده است و از زمان Search پرواز قابل ملاحظه باشد باشد و نماینده موظف می باشد این شرایط را قبل از خرید به مسافر اعلام نماید.

۱۷ -در صورتیکه رزروی انجام شود و از طرف ایرلاین به هر دلیلی کنسل شود یا ررزو انجام شده قابل صدور نباشد باید از اول Search و Reserve صورت گیرد و شرکت هیچگونه مسئولیتی نسبت به ابطال رزرو یا تغییر قیمت رزرو جدید ندارد.

۱۸ -در صورتیکه مسافر بعد از خرید بلیت اقدام به تمدید پاسپورت نمودند حتما کپی پاسپورت جدید را به ایمیل پشتیبانی ارسال نمایید. در صورتیکه آپدیت کردن اطلاعات طبق قوانین ایرلاین شامل هزینه گردد نماینده موظف به پرداخت آن می باشد

۱۹-برخی از ایرلاینها بصورت آنلاین ۲۴ ساعت قبل از پرواز نیاز به صدور Boarding Pass دارند Online Check In که مسئولیت آن به عهده نماینده میباشد.

۲۰ -مسئولیت هر گونه جریمه یا صورتحساب مربوط به خدمات خاص بدون هماهنگی از طرف ایرلاین ،به عهده نماینده میباشد.

۲۱ -نماینده موظف است عین مبلغ استردادی از طرف شرکت را به مسافر استرداد نماید در غیر این صورت کلیه عواقب آن متوجه نماینده خواهد بود و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد بدیهی است میزان کمیسیونی که هنگام خرید به نماینده تعلق گرفته هنگام استرداد وجه باید به مسافر برگردد.

۲۲ -در صورتیکه ایرلاینی دچار ورشکستگی شود شرکت وظیفه ای در قبال استرداد مبالغ ندارد و تنها میتواند پیگیریهای لازم را با ایرلاین انجام دهد و جبران خسارات ناشی از آن با شرکت نمیباشد.

۲۳ -همراه داشتن مجوز پزشکی جهت پذیرش خانمهای باردار افراد مبتلا به بیماریهای قلبی عروقی بیماری های تنفسی، صرع آنمی شدید، دیابت ملیتوس کنترل نشده کسانیکه دیالیز می شوند یا کسانیکه از داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی استفاده مینمایند و یا هرگونه بیماری که سبب منع سفر هوایی ،باشد هنگام سوار شدن به هواپیما ضروری میباشد خرید بلیت مسافرینی که دارای شرایط خاص پرواز مانند موارد فوق یا استفاده از ویلچر و بالابر هستند می بایست با هماهنگی پشتیبانی انجام شود در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

 

ب - قیمت

۱. نرخهای پیشنهادی از طریق XML برای نماینده نرخ خالص محسوب میشود و باید بر اساس نرخ مذاکره و نهایی شده میان خط هوایی مربوطه و شرکت تعیین شده باشد.

۲ .نماینده توافق کرد شرایط و ضوابط خرید در خط هوایی مربوطه را که نماینده با آن قرارداد میبندد رعایت کند بجز در موارد خاصی که در مقررات مربوط به نرخ قید میشود تمامی نرخها غیر قابل برگشت»، «غیر قابل انتقال» و «غیر قابل واگذاری »می باشند امکان تغییر آنها پس از خرید بلیط وجود ندارد نماینده موظف است اطمینان حاصل نماید از کلیه شرایط و ضوابط تعیین شده توسط خط هوایی که شرکت با آن قرارداد بسته تبعیت کرده است از جمله شرایط خرید که در مقررات نرخ شرکت هوائی یا قرارداد حمل ذکر شده است.

 

ج - ساعات رسیدگی به درخواست ها

۱. برای رسیدگی به سفارش بلیت نماینده شرکت یک مرکز پاسخگویی و صدور بلیط با پشتیبانی ۲۴ ساعته دایر کرده است. درخواست های بلیت برای یک کشور خاص که پس از ساعات عادی کار دریافت میشود در فرایند عادی ساعات کاری بعدی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در این بازه زمانی شرکت مسئولیتی در قبال کنسل شدن رزرو توسط ایرلاین یا اتمام Time Limit و یا تغییر نرخ بلیت ندارد.

۲. اگر بلیت ها از طریق سیستم GDS یا سیستم رزرواسیون ایرلاین رزرو شده ،باشد شرکت مسئولیتی در قبال اختلالات احتمالی در این سیستم یا اختلال در اینترنت نخواهد داشت.

 

د - رزرو بلیت

۱. تمامی رزروها باید شامل اطلاعات دقیق روشن و ویژه ای باشد که برای صدور بلیتهای صحیح در قالب و شکلی که شرکت طراحی میکند مورد استفاده قرار گیرد که طبق صلاح دید شرکت قابل تغییر می باشد.

٢. وقتی بلیتی صادر میشود قطعی است و مشخصات در آن قابل تغییر نخواهد بود مگر اینکه اختلاف در مشخصات توسط خود نماینده در همان روز صدور به شرکت گزارش داده شود تا طبق قوانین شرکت ارائه دهنده خدمت مورد بررسی قرار گیرد. بلیت ها براساس قوانین خطوط هوائی مربوطه صادر میشوند و پس از صدور قابل دسترس میباشند.

 

ه - صدور بلیت

۱. سفارشات بلیت باید از طریق سیستم یا از طریق ایمیل ارسال شوند و در آن قیمت پذیرفته شده ،مسیر ،تاریخ، نام و نام خانوادگی، شماره پاسپورت، تاریخ انقضا تاریخ تولد و کد ملی مسافر (مسافران با ملیت ایرانی )باید به دقت اشاره شود.

٢. شرکت زمانی اقدام به صدور بلیت هواپیما می نماید که نماینده آنها را درخواست کند شرکت میتواند از نماینده بخواهد درخواست خود را قبل از صدور یا ابطال بلیتهای هواپیما یا قبل از هر گونه تغییر در آن کتباً ارسال کند بلیتهای الکترونیکی بدون هزینه اضافی به صورت الکترونیکی ارسال خواهند شد.

٣. اگر Time Limit رزرو بلیتها به اتمام رسیده باشد یا اگر مسیر تکراری رزرو شده باشد (Duplicate)شرکت ،به حالت اتوماتیک رزروها را کنسل خواهد نمود.

۴. اگر بلیت با نرخ مورد نظر نماینده قابل صدور نباشد ،مراتب سریعاً به نماینده ابلاغ خواهد شد و در بیشتر موارد یک راه حل بسته ،به امکانپذیری آن پیشنهاد خواهد شد. اگر نماینده این راه حل را نپذیرد هزینه ای متحمل نخواهد شد و طبق قوانین ایرلاین هزینه بلیت استرداد خواهد شد.

۵. در برخی موارد نادر نماینده PNR رزرو پرواز دریافت می کند اما خطوط هوایی مربوطه ممکن است درخواست وی مبنی بر صدور بلیت را نپذیرد در این صورت شرکت شرایط موجود را از طریق ایمیل ظرف مدت ۲۴ ساعت به نماینده خبر می دهد و برای رد درخواست مسئولیت یا دینی داشته باشد.

۶. اگر نماینده بخواهد در لیست انتظار PNR بماند، ممکن است PN تائید نشده و باطل شود. در صورت تائید ،نماینده از قیمت نهایی در کوتاهترین زمان مطلع خواهد شد.

 

و - تغییرات جدول زمانبندی

شرکت موظف است کلیه اطلاعات مربوط به تغییرات جدول زمانبندی پرواز (Schedule Change) را به نماینده از طریق ایمیل اطلاع دهد گرچه، در PNRها لیست شده یا نشده باشد در صورتیکه تغییر جدول زمانبندی پرواز در PNR اشاره نشده باشد، شرکت حدالمقدور تلاش خواهد کرد تا این تغییرات را از طریق ایمیل به اطلاع نماینده برساند همچنین شرکت پس از دریافت درخواست نماینده اقدامات لازم جهت تامین درخواست ایشان را مبذول مینماید در صورت عدم پاسخگویی نماینده به شرایط اعلامی از طرف ایرلاین تمامی هزینه های ناشی از این عملیات بر عهده نماینده خواهد بود.

 

ز - رزرو آنلاین هتل های خارجی

۱. نماینده متعهد میباشد در صورت استفاده از خدمات رزرواسیون آنلاین هتل کلیه اطلاعات هتل از قبیل نوع ،هتل، مکان، تعداد ستاره نوع اتاق و موقعیت جغرافیایی با خواسته مسافر هماهنگ باشد در غیر این صورت شرکت هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

۲ . در صورت پرداخت وجه به هتل از طرف مسافر در صورت تایید این ،شرکت مبلغ پرداختی به ریال همان روز پرداخت، محاسبه و به نماینده عودت داده میشود. در صورتیکه نماینده اقدام به رزرو اتاق دو تخته (Double) می نماید و مسافرین همراه فرزند دارند به همراه تختی اختصاص داده نخواهد شد قانون سن فرزند ،همراه بدون تخت در هتلها متفاوت میباشد و اگر پذیرش فرزند همراه شامل هزینه ای گردد مستقیما توسط مسافر به هتل پرداخت خواهد شد.

۴. در صورتیکه نماینده اتاق Double رزرو نماید و مسافرین نفر سوم همراه داشته باشند و در واچر Extra Bed ذکر نشده باشد در صورت پذیرش از طرف هتل هزینه پذیرش و خدمات مربوط به نفرات) اضافه در هتل از مسافر دریافت خواهد شد و شرکت مسئولیتی در قبال رزروهایی که Room Type و Location توسط نماینده اشتباه انتخاب شده باشد ندارد.

۵. با توجه به تنوع اتاقهای موجود Room Type در اماکن اقامتی اعم از هتل هتل آپارتمان بوتیک ،هتل هاستل و.... در اتاقهای سه تخته (Triple) وجود سه تخت استاندارد یا دو تخت تک نفره یا یک تخت دونفره به اضافه یک کاناپه تخت خوابشو یا یک تخت اضافه (Extra) وجود دارد.

۶ .ظرفیت پذیرش مسافر در اتاق Single یک نفر و در اتاق Double دو نفر و در اتاق Triple سه نفر و در اتاق Quadruple چهار نفر میباشد. در صورتیکه تعداد مسافرین و ظرفیت اتاق خریداری شده متناسب نباشد در صورت پذیرش از طرف هتل هزینه ،پذیرش و خدمات مربوط به نفرات اضافه در هتل از مسافرین محترم دریافت خواهد شد و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال اینگونه رزروها نداشته و هزینه نفرات اضافه با نماینده میباشد

٧. هزینه پرداختی بابت تخت اضافه Extra Bed در برخی هتلها شامل هزینه غذا (Meal) نمیگردد و مسافر ملزم به پرداخت هزینه هتل میباشد. همراه داشتن مدارک شناسایی در زمان مراجعه به هتل الزامی است هتل خریداری شده غیر قابل واگذاری به غیر است و اگر مشخصات واچر و مشخصات مدارک شناسایی مسافر مطابقت نداشته باشد مسافر پذیرش نخواهد شد.

 

 

تنظیم قرارداد انلاین
مشاوره نگارش قرارداد
مشاوره حقوقی به شرکت ها
درباره ما

 

 

 

۹ . زمان ورود و خروج مسافر به / از هر هتل متفاوت میباشد و مسافر موظف است طبق زمانبندی هتل عمل نماید. در صورت نیاز به تحویل اتاق زودتر از زمان مورد نظر و یا تخلیه دیرتر از زمان اعلام شده حتما هماهنگی قبلی انجام پذیرد.

۱۰. در صورتیکه نماینده اقدام به گرفتن رزرو هتل برای سفارت ،نماید شرکت میتواند بدون هیچگونه اطلاع رسانی کلیه رزروها را کنسل نماید و کلیه جرائم و خسارات آن متوجه نماینده میباشد.

۱۱ . ساعت پذیرش مسافر در هتل Check In) بعد از ساعت ۱۴:۰۰ تا ساعت ۲۳:۵۵ تاریخ رزرو اتاق میباشد. در صورتیکه مسافرین به هر دلیلی قصد مراجعت به هتل بعد از ساعت ۲۳:۵۵ را دارد نماینده می بایست حتما در زمان رزرواسیون این موضوع را به شرکت اطلاع دهد تا هماهنگی های لازم با هتل انجام گردد در غیر این صورت شرکت مسئولیتی در قبال عدم پذیرش مسافر در هتل بعد از ساعت ذکر شده ندارد و کلیه مسئولیتها با نماینده میباشد در صورتیکه تاریخ رزرو و تاریخ ورود مسافر در یک روز باشد امکان این هماهنگی وجود ندارد و شرکت تضمینی بابت این موضوع به نماینده نمیدهد.

۱۲. رزرو اتاق برای افراد زیر سن قانونی که به تنهایی قصد اقامت در هتل را دارند از نظر شرکت بلامانع میباشد ولی پذیرش این مسافر بستگی به قوانین کشور محل اقامت دارد. در صورت نیاز به کنسلی جرایم طبق قوانین اعلام شده محاسبه و استرداد میگردد و شرکت مسئولیتی در قبال این رزرو ندارد

۱۳. سایز اتاق ،کاملا بستگی به شرایط موجود در زمان پذیرش مسافر (Subject To Availability) دارد.

۱۴. در صورتیکه در زمان اقامت مسافر هتل در شرایط تعمیرات و بازسازی (Renew) باشد و مسافر از شرایط موجود ناراضی باشد باید مستقیما عدم رضایت خود را به هتل اعلام نموده و از هتل درخواست هتل جایگزین نماید.

۱۵ .در صورتیکه هتل به هر دلیلی امکان پذیرش مسافر با وجود واچر معتبر را نداشته باشد این شرکت هتلهای جایگزینی را که از طرف تامین کننده معرفی شده است را به نماینده پیشنهاد میدهد در صورتیکه مسافرین هتل پیشنهادی را قبول نکنند این شرکت مبلغ اخذ شده بابت آن رزرو را به نماینده عودت میدهد و دیگر هیچگونه مسئولیتی در قبال آن رزرو ندارد.

۱۶. پرداخت عوارض خروج از کشور مالیات شهری City Tax و مالیات مسافرتی Tourist Tax در کشورهای مقصد و مسئولیت کنترل عدم ممنوع الخروج بودن مسافر به عهده نماینده میباشد.

۱۷. در صورتیکه به هر دلیلی اعم از کنسل شدن یا تاخیر پرواز ممنوع الخروج بودن مسافر عدم صدور ویزا و... مسافر نتواند از هتل خریداری شده طبق تاریخ واچر استفاده نماید مطابق با قوانین مندرج در سایت میتواند در صورت امکان اقدام به کنسلی نماید.

۱۸. امکانات ارائه شده مثل خوراکی و نوشیدنی ،سونا جکوزی استخر ،اینترنت ،رستورانها باشگاه ورزشی و... بنا به نوع اتاق انتخابی شما ارائه میگردد در صورتیکه اتاق انتخابی نماینده مجاز به استفاده رایگان از این خدمات ،نباشد هزینه آن مستقیما در هتل از مسافر دریافت خواهد شد.

۱۹. در صورتیکه نماینده در انتخاب مکان هتل اشتباه کند این شرکت هیچگونه مسئولیتی نداشته و طبق قوانین مربوط به استرداد و کنسلی جرائم اخذ می گردد.

۲۰ .اطلاعات درج شده در وب سرویس اعم از عوارض و مالیات حق سرویس ،اتاقها صبحانه ،ناهار ،شام استخر و

سونا ،اینترنت ،رستوران ترانسفر فرودگاهی و کلیه امکانات و توضیحاتی که نمایش داده میشود عینا و مستقیم از سیستم هتل مربوطه استخراج شده و بر روی وب سرویس نمایش داده شده ،است لذا کلیه مسئولیتهای مربوط به اطلاعات بر عهده تامین کننده مورد نظر میباشد.

۲۱. در صورتیکه نرخی از سمت تامین کننده اشتباه نمایش داده شود و روی نرخ اشتباه خریدی توسط نماینده انجام شود، شرکت تابع شرایطی که تامین کننده اعلام میکند خواهد بود و عینا مراتب را به نماینده اعلام خواهد کرد و در صورت ابطال رزرو از طرف تامین کننده وجه آن رزرو عودت داده میشود.

 

۲۲. در صورت کانفرم نبودن رزروهایی که در تاریخ ورود Check انجام میشوند فقط وجه پرداختی عودت داده خواهد شد و هتل جایگزین در صورت امکان معرفی خواهد شد.

۲۳ .برای استفاده از کلیه هتلهای کانادا میبایستی از زمان خرید تا زمان Check In هر زمان که هتل درخواست میدهد اطلاعات کردیت کارت اعلام گردد لذا در صورت نداشتن کردیت کارت کارت اعتباری بین المللی میبایستی قبل از رزرو هماهنگی های لازم جهت راهنمایی با این شرکت صورت پذیرد.

۲۴. در صورتیکه آدرس هتل اشتباه نمایش داده شود و خریدی توسط نماینده انجام شود نماینده موظف است موضوع را به شرکت اعلام نماید و شرکت تابع شرایطی که تامین کننده اعلام میکند خواهد بود و عینا مراتب را به نماینده اعلام خواهد کرد.

۲۵ نماینده می بایستی در زمان رزرو هتل به شرایط Cancellation و Refund آن توجه داشته باشد و در صورتیکه هتل Nonrefundable باشد هیچ گونه وجهی برگشت داده نمیشود قوانین کنسلی و تغییر تاریخ هتل از لحظه جستجو موجود می باشد در صورت نیاز به استناد همان قوانین هزینه کنسلی یا تغییرات لازم محاسبه میگردد.

۲۶ .قوانین و هزینه‌های کنسلی طبق قوانین Fare Rule) اعلامی همان رزرو میباشد که کارمزد شرکت نیز در آن ذکر شده است و از زمان Search هتل قابل ملاحظه می باشد و نماینده موظف میباشد این شرایط را قبل از خرید به مسافر اعلام نماید.

۲۷. نظر به اینکه سیاستهای قابل اجرای هتل با کارگزاران متفاوت از شرایط پذیرش و ابطال رزرو مسافر به صورت انفرادی است لذا تنها قوانین اعلام شده روی سایت بر روابط نماینده با شرکت در خصوص شرایط ابطال یا انجام تغییر روی واچر خریداری شده قابل اجرا میباشد.

 ۲۸. اطلاعات در این وب سرویس با حسن نیت بارگزاری شده است اما شرکت نمیتواند تضمین کند که این اطلاعات کاملا از اشتباهات سیستمی و فنی مبرا می،باشد لذا این شرکت هیچ مسئولیتی در قبال هر گونه خطا و یا غفلت از سوی تامین کنندگان در این وب سرویس را قبول نمی نماید.

لازم بذکر است که اطلاعات مربوط به خدمات مسافرتی به همان اندازه دقیق است که توسط تأمین کننده خدمات ارائه گردیده است. این وب سرویس یک سرویس دهنده آنلاین خدمات مسافرتی میباشد که اطلاعات از طریق تامین کننده دریافت میشود و احتمال هرگونه اشتباه در این ارتباطات سیستمی وجود دارد.

۲۹. خطاها و اشتباهات محرز شامل غلط ،چاپی اشتباهات تایپوگرافی اشتباهات در محاسبه تبدیل ،ارز اشتباهات در قیمت گذاری و قیمت فروش به طور کلی جهت ارائه خدمات برای شرکت الزام آور نمیباشد و در صورت خطا و یا اشتباه انجام شده، شرکت یا تأمین کننده حق دارد برای لغو رزرو و استرداد هزینههای پرداخت شده توسط مشتری راسا اقدام نماید و در این شرایط هیچگونه مسئولیتی برای شرکت در قبال این کنسلی و استرداد وجه وجود نخواهد داشت.

 

ح - سایر تعهدات نماینده

۱ . نماینده متعهد به رعایت کلیه قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران و تعهدات مندرج در این قرارداد در تمامی فروشهای انجام شده از طریق سیستم می باشد.

۲ .نماینده حق واگذاری و انتقال تمام یا بخشی از موضوع این قرارداد را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارد.

٣.نماینده نباید نام و علامت تجاری شرکت ،اسم ،آدرس و یا شماره تلفنهای شرکت را قبل از اخذ اجازه کتبی از نماینده قانونی شرکت در تبلیغات خود استفاده یا به هر نحوی اظهار نماید.

۴ .شرکت موظف به پاسخگویی همکاران معرفی شده از طرف نماینده میباشد و هیچگونه مسئولیتی در قبال پاسخگویی به مسافرین ندارد. لذا نماینده متعهد میگردد از اعلام شماره تماس و موبایل واحد پشتیبانی شرکت به مسافرین جدا خودداری نماید.

۵ نماینده متعهد میگردد که در صورت ابطال و یا تغییر هر یک از خدمات مسافرتی که توسط مسافران یا خود نماینده خریداری شده است طبق قوانین تغییر و ابطال در سیستم اقدام نماید و می بایست مشتری مربوطه را پیش از خرید از چنین شرایطی مطلع سازد.

۶ .مسئولیت ورود صحیح اطلاعات مسافران به سیستم بر اساس مدارک شناسایی معتبر به عهده نماینده میباشد و شرکت مسئولیت در این زمینه نخواهد داشت.

٧.اطلاع رسانی به مسافران در مورد زمان پرواز و تاریخ رزرو هتل و یا هرگونه تغییر در برنامه های پروازی و ...... که در سیستم منعکس شده باشد به عهده نماینده است.

۸ .نماینده می بایست نسبت به اخذ شماره تلفنهای تماس ثابت و همراه معتبر و آدرس پست الکترونیک مسافران خود جهت اطلاع رسانی در مواقع ضروری اقدام نماید.

۹ .فروش هرگونه بلیت یا رزرو هتل و یا فروش سایر خدمات مسافرتی موجود در سیستم توسط نماینده به منزله آگاهی و اطلاع قبلی و قبول کلیه قوانین و مقررات مربوط به صدور و فروش و ابطال و تغییر تاریخ رزروهای انجام شده از طرف نماینده بوده و هرگونه اعتراض بعدی از طرف نماینده مورد پذیرش نخواهد بود نماینده میتواند جهت اطمینان از قوانین مربوطه کنترلهای لازم را قبل از صدور از طریق مرکز پشتیبانی شرکت انجام دهد نماینده موظف به اطلاع رسانی کلیه قوانین مسافرت و خریدهای انجام شده به مسافران خود می باشد.

۱۰. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عدم صدور روادید برای مسافران نماینده تحت هر عنوان نخواهد داشت و نماینده متعهد میگردد نسبت به اطلاع رسانی قوانین مربوط به روادید و کنترل آنها اقدام نماید.

۱۱. در صورتی که طی هر ماه میلادی از ۲۰۰ جستجوی انجام شده یک خرید انجام نشود نماینده موظف است هزینه کلیه جستجوها را به شرکت پرداخت نماید که به ازای هر (Search ) جستجو مبلغ 0.01 دلار صورت حساب می گردد.

 

تبصره ؛ مبنای تعداد جستجوها گزارش اعلامی از سوی شرکت میباشد و نماینده اعتراضی به گزارش اعلامی نخواهد داشت.

 ۱۲. درصورتیکه خرید انجام شده توسط کارت بانکی سرقتی صورت گرفته باشد و نیاز به کنسل شدن بلیت یا باز گرداندن مبلغ بلیت به صاحب حساب پیش آید نماینده موظف به پرداخت هزینه ها به صاحب حساب و پرداخت هزینه‌های کنسلی به شرکت میباشد  و در صورتیکه بلیت غیر قابل استرداد باشد مبلغی به نماینده برگشت داده نمیشود.

۱۳. نماینده یک آدرس پست الکترونیکی و یک شماره تماس ضروری جهت اطلاع رسانی هرگونه مورد پیش بینی نشده یا هرگونه تماس در اختیار شرکت قرار خواهد داد.

۱۴. نماینده موظف است کاربران انتخابی خود را به شرکت اعلام نماید مشخصات هر کاربر شامل نام و نام خانوادگی کاربر و آدرس ایمیل و شماره همراه وی میباشد شرکت مسئولیتی در قبال رزروهای صورت گرفته توسط افراد غیر مجاز نخواهد داشت.

۱۵. در صورتیکه نماینده نام کاربری خود را در اختیار همکار یا هر شخص دیگری قرار دهد مسئولیت کلیه ،رزروها صدور بلیت استرداد (Refund) و در صورت بروز هر گونه مشکل از قبیل ،NIF، صدور اشتباه بلیت هواپیما یا ،قطار خرید اشتباه هتل و... از طریق آن نام کاربری به عهده نماینده باشد و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و در این صورت شرکت می تواند به محض اطلاع قرارداد را به صورت یکطرفه خاتمه دهد.

۱۶. نماینده موظف میباشد در صورت قطع همکاری هر یک از کاربران با خود مراتب را به شرکت جهت غیر فعال کردن نام کاربری کارمند مذکور اعلام نماید در غیر این صورت مسئولیت کلیه امور از طریق آن نام کاربری به عهده نماینده میباشد.

۱۷. پرداخت مالیاتهای تکلیفی و ،بیمه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به خریدهای نماینده و مسافران از سیستم به عهده نماینده می باشد.

۱۸ .نماینده متعهد میباشد پایان هر دوره ابتدای هر (ماه فاکتور مربوط به گزارشات کمیسیونهای دریافتی خود را مهر شده برای شرکت ارسال نماید و مبلغ ارزش افزوده آن پس از ارائه لوح ارزش افزوده از طرف این شرکت واریز میگردد. لازم به ذکر است گزارشات در پایان هر دوره در پورتال کاربری نماینده نمایش داده می شود.

۱۹. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین مسافر و نماینده نماینده موظف به بررسی و حل و فصل اختلاف ایجاد شده در اسرع وقت و اعلام نتیجه ی آن به شرکت میباشد.

 

ت - پذیرش مسئولیت و تضمین پرداخت خسارت

هر گونه ادعا دعوا ،اختلاف اقدام ،حقوقی شکایت و هر نوع نارضایتی میان نماینده و مراجعه کننده / مسافر در ارتباط با رزرو یا ابطال بلیت از جمله تاخیر یا تغییر در زمانبندی یا ابطال پرواز و کلیه موضوعات ناشی از آن باید توسط نماینده خطوط هوایی و مراجعه کننده مسافر مربوطه رفع شود در غیر اینصورت شرکت مسئولیت یا دینی در این رابطه نخواهد داشت نماینده موظف است اطمینان حاصل نماید که مراجعه کنندگان / مسافرین از این موضوع اطلاع دارند

در صورتی که به هر دلیلی شرکت موظف به پرداخت خسارتی از این بابت گردد میتواند کلیه خسارات وارده را به انضمام ۳۰ درصد جریمه بالاسری از نماینده مطالبه نماید.

 

 

 

تنظیم قرارداد اعطای مجوز

 

 

 

ماده (۶) حقوق و تعهدات شرکت

۱ :شرکت میتواند پس از اخذ موافقت کتبی و به صورت موردی از اسم نماینده برای اهداف تبلیغاتی استفاده نماید.

۲ :شرکت میتواند اقدام به ارائه خدمات جدید یا لغو ارائه خدمات موجود نماید یا به محصولاتش اضافه کند.

۳ :شرکت میتواند فعالیتهای زیر ساختی لازم را برای تضمین حداکثر زمان ممکن عملکرد سیستم و امنیت اطلاعات ضبط شده در سیستم به انجام برساند.

۴ :شرکت میتواند در صورت نیاز تغییراتی در ساختار سیستم ایجاد نماید و نماینده موظف است در اسرع وقت سایت خود را به روزرسانی نماید.

۵ :شرکت ملزم به استرداد وجوه مربوط به No-Show و ابطال و ... مطابق قوانین موجود در سیستم و پس از کسر جریمه های مربوطه خواهد بود.

۶ .شرکت موظف به پاسخگویی همکاران معرفی شده از طرف نماینده میباشد و هیچگونه مسئولیتی در قبال پاسخگویی به مسافرین ندارد.

۷ .شرکت میتواند در صورت عدم پرداخت هزینه جستجو یا شارژ سالیانه ۱۰ مبلغ ،قرارداد این سرویس را با اطلاع رسانی کتبی از طریق ایمیل ظرف مدت ۲۴ ساعت قطع نماید.

شرکت متعهد میگردد در صورت (NOREC) بودن مشخصات ،مسافر یک بلیت جدید برای مسافر صادر نماید و یا مبلغ بلیت قبلی را به نماینده استرداد نماید

۹ .درصورت بروز هر گونه خطا در حین پرداخت برای خرید خدمات بلیت هواپیما ،هتل بلیت قطار و ... و اختلالات ناشی از سامانه های پرداخت درگاه بانکی و سیستمهای رزرواسیون ایرلاینها (CRS,GDS) و تأمین کنندگان این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال خریدهای ناموفق نخواهد داشت در صورتیکه وجهی از حساب نماینده کسر شده ،باشد شرکت فقط موظف به باز پرداخت وجه میباشد و هیچگونه تعهد دیگری ندارد.

 

ماده (۷) موارد فسخ و خاتمه قرارداد؛

۱. هر یک از طرفین میتوانند با اعلام کتبی قبلی حداقل ۳۰ روزه درخواست خاتمه قرارداد را به طرف مقابل اعلام نماید.

۲. هر یک از طرفین میتوانند در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل بدون اخطار کتبی قرارداد را فسخ کنند:

۲. ۱ . نقض مفاد قرارداد حاضر

۲. ۲. انحلال یا ورشکستگی طرف دیگر

۲. ۳. صدور حکم مرجع قضایی مبنی بر عدم تداوم فعالیت هر یک از طرفین

۴.۲ در هر زمان که شرکت اطلاع پیدا نماید که مجوز فعالیت نماینده به هر دلیلی از اعتبار ساقط شده و یا تمدید نشده است.

الف) اعمال فسخ هر یک از طرفین مانع از مطالبه شرکت جهت دریافت هزینه ها و خسارات وارده نخواهد بود.

ب در صورت ،فسخ خاتمه و یا قطع همکاری به هر دلیل و عنوان مبلغی به نماینده عودت نخواهد شد.

 

ماده (۸) محرمانگی

طرفین متعهد میگردند که در صورت قطع همکاری موضوع این قرارداد همچنان بر مبنای اصل محرمانگی دو جانبه نسبت به حفظ اسناد، اطلاعات و اسرار تجاری کسب و کار پیشین اقدامات مقتضی را اعمال نمایند. بدیهی است در صورت افشای مفاد مندرج در این قرارداد، طرف خاطی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

 

ماده (۹) حوادث قهری؛

۱ .چنانچه به هر دلیل که خارج از اختیار طرفین قرارداد بوده نظیر ،جنگ زلزله سیل حکم دادگاه یا سایر مراجع ذیطلاح و ... که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری باشد انجام بخش یا تمامی قرارداد در موعد مقرر میسر نباشد و ظرف ۱۰ روز عامل فورس ماژور مرتفع گردد با توافق کتبی طرفین به مدت قرارداد اضافه خواهد شد در غیر اینصورت طرف مقابل حق فسخ قرارداد را با اعلام کتبی حداقل یکماهه خواهد داشت تغییر نرخ ارز و همه گیری ویروس کووید ۱۹ جزء شرایط فورس ماژور نیستند.

٢.شرکت موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از موضوع قرارداد و کارهای اجرا شده در وضعیت قهری به کار گیرد

تبصره ۵ : تشخیص موارد فورس ماژور با طرفین و در صورت عدم توافق با مرجع حل اختلاف طبق ماده (۱۲) خواهد بود.

 

ماده (۱۰) - اسناد و مدارک قرارداد؛

۱ -اسناد ،مالی صورتحسابها صورت جلسه متمم قرارداد و یا هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمتهای جدید یا موضوعات دیگر در مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد به عنوان بخشی از قرارداد و یا ضمایم آن تلقی خواهد شد. چنین اسنادی در موضوع خودشان بر کلیه مدارک ذکر شده در این ماده ارجح خواهند بود این اسناد برای موضوع ،واحد به حسب تاریخ از آخر به اول نسبت به هم اولویت خواهند داشت.

٢-در صورتی که به هر دلیلی در اطلاعات آمار و یا جزئیات ورودی و یا خروجی طرفین قرارداد اختلافی وجود داشته باشد و یا در صورتی که به هر دلیلی نیاز به دریافت گزارشی وجود داشته با شد اعم از اینکه مرجع حل اختلاف و یا هر مرجع قانونی و قضایی دیگری نیاز داشته باشد طرفین اعلام و اقرار نمودند که مرجعیت با اطلاعات و آمار ثبت شده اعلامی شرکت بوده و نماینده حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده (۱۱) اقامتگاه قانونی؛

اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه قرارداد نوشته شده است. در صورتی که یکی از طرفین اقامتگاه خود را تغییر دهد باید نشانی خود را ظرف مدت ۱۵ روز پیش از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبل ارسال میشود و دریافت شده تلقی می گردد.

 

ماده (۱۲) - مرجع حل اختلاف؛

در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر در مفاد این قرارداد یا هرگونه اختلاف في ما بين طرفین ابتدا موضوع از طریق گفتگو و مذاکرات دوستانه بین طرفین مورد بررسی و حل و فصل قرار میگیرد و در صورت عدم حصول توافق ظرف مدت ۱۵ روز، موضوع از طریق ارجاع امر به مراجع ذی صلاح قضایی واقع در شهر تهران پیگیری می گردد.

 

ماده (۱۳) - کلیات

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۵ تبصره ،در دو نسخه اصل و یکسان تنظیم و امضاء گردید که هر نسخه حکم واحد دارد که یک نسخه از آن در اختیار هر یک از طرفین قرارداد قرار گرفت.

هر یک از تعهدات و الزامات این قرارداد به طور منفصل است و در صورتی که هر یک از تعهدات و الزامات این قرارداد بی اعتبار تلقی شود سایر تعهدات و الزامات به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

شرط تمامیت و عدم کاستی قرارداد

قرارداد حاضر آخرین اراده طرفین برای انعقاد مطابق موضوع آن میباشد و کلیه مذاکرات ،مکاتبات و سوابق گذشته اعم از شفاهی و کتبی کان لم یکن میباشد و کلیه مفاد آن تا زمانی که با رضایت کتبی طرفین و بر اساس ضوابط مشخص شده فسخ ،خاتمه و حذف نشده باشد و یا الحاقیه ای منعقد نشده باشد به قوت خود باقی و بین طرفین لازم الاجرا و لازم الاتباع میباشد.

 

خدمات موسسه حقوقی وکلای تلفنی شامل مشاوره حقوقی (به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان )، نگارش اوراق قضایی اعم از (دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و ...)، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد وکالتی و ... می باشد. جهت دریافت هر یک از خدمات فوق در هر ساعت از شبانه روز حتی در ایام تعطیل با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. 

 

 


سوالات متداول

نظرات

ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.