لایحه دفاعیه وکیل خواهان در پرونده تمکین عام

لایحه دفاعیه وکیل خواهان در پرونده تمکین عام

لایحه دفاعیه وکیل خواهان در پرونده تمکین عام

بسمه تعالی

 ریاست محترم شعبه اول  دادگاه حقوقی -----

 با عرض سلام و ادب ،احتراماً در خصوص پرونده به کلاسه ----- مطروحه در آن شعبه محترم ،موضوع دعوی موکل به خواسته الزام به تمکین به طرفیت ربابه ----- معروض می دارم :

شرح ماوقع:

به دلالت سند نکاحیه مورخ ١٣٨۵/--/٢١که مبین زندگی مشترک ١٧ ساله فی مابین صحابه دعوی میباشد و حاصل این زندگی ١٧ ساله دو فرزند مشترک دختر به نام های ---- ١۴ ساله و ---- ٩ ساله میباشد که موکل به زندگی با همسر و فرزندانش علاقه مند میباشد ولی متاسفانه زوجه محترم در مرداد هزاروچهارصدویک بدون هیچگونه دلیل شرعی و قانونی منزل مشترک را به بهانه های واهی و مشاوره های نادرست ترک نموده که گزارش کلانتری موید این ادعا میباشد و موکل به علت عدم پاسخگویی تلفن همراه زوجه به دفعات مکرر از طریق وساطت بزرگان فامیل و آشنایان که در صورت صلاحدید دادگاه محترم ،همگی حاضر به ادای شهادت میباشند و همچنین ارسال اظهارنامه های مکرر به شمارگان ------ و ------ خواستار بازگشت ایشان و دعوت زوجه به منزل مشترک شدند که با امتناع خوانده مواجه گردیده اند و با مداقه در دادنامه های ملاقات فرزند و بررسی آدرس سامانه ثنا خوانده عدم تمایل به زندگی مشترک محرز بوده که النهایه موکل دادخواست به خواسته الزام به تمکین اقامه نموده است

 

 

هزینه مشاوره حقوقی

 

١-همانطور که ریاست محترم مستحضرید وفق نص صریح ماده 1114 قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهرش معین میکند ساکن شود مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شود و طبق قانون مارالذکر در این پرونده ، زوجه باید در محلی سکونت نماید که زوج سکونت دارد مگر خلاف آن ثابت شود که در سند نکاحیه چنین حقی به زوجه داده نشده است و در دعوی حاضر زوجه میبایست عذر موجه خویش را برای عدم تمکین در مرداد هزاروچهارصدویک احراز نماید ولی تا کنون زوجه دلیل موجه و قانونی در جهت عدم تمکین خود ارائه نداده و با توجه به اقرار صریح زوجه که در منزل پدری میباشد و با  رویت آدرس برگه ثبت نام ثنا ایشان و دادنامه ملاقات فرزند به شماره پیوستی دلالت بر عدم حضور خوانده در منزل زوج میباشد  و در پرونده مطروحه با توجه به دلایل و مستندات پیوست زوجه از مرداد هزار و چهارصد و یک همسر و فرزندانش را بدون عذر موجه در تاریخ معنونه ترک نموده است

 ٢-همچنین قابل ذکر می باشد، از تاریخ  ١٣٨۵/١٠/٢١ که خوانده محترم خانم ---- به زوجیت موکل در آمده  و تا به حال ،کلیه مایحتاج و ملزومات زندگی برای زوجه در طول ١٧ سال زندگی مشترک فراهم بوده و هست که این نشان از حسن نیت موکل جهت ادامه زندگی مشترک میباشد و با توجه به پیگیری های مکرر که تصویر اظهارنامه ها به پیوست ارسال میگردد زوجه تمکین نداشته و دلیل عدم بازگشت به منزل را خیانت زوج اعلام نمودند ، لازم به ذکر است صرف نظر از صحت و سقم این موضوع ،زوجه در تاریخ١۴٠٠/١٢/٧ در  پرونده  کلاسه ------ شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو دادگستری ----- اعلام گذشت نموده است و رضایت منجز خویش و مختومه شدن آن را از پرونده مارالذکر خواستار شدند ،که لایحه اعلام گذشت خانم ربابه ... به پیوست تقدیم میگردد و بعد از این روایات ،زوجه در  اسفند ١۴٠٠  بعد از گذشت منجز پرونده فوق الذکر به منزل مشترک بازگشتند (و پرونده فوق الذکر در سال ١۴٠٠ مختومه گردید )و زوجه به موکل از اسفند ١۴٠٠ تمکین داشتند و بعد از گذشت حدود ۶ ماه بعد از زندگی مشترک و رضایت پرونده های سابق ، مجددا به بهانه های واهی در مرداد هزاروچهارصدویک منزل مشترک را ترک نمودند که موکل جهت بازگشت ایشان به منزل مشترک ،طی اظهارنامه مورخ ١۴٠١/۵/٢٧ خواستار کتبی برای بازگشت خواهان به زندگی مشترک شدند و در اسفند ١۴٠١ مجددا طی اظهارنامه از ایشان خواهش نمودند که جهت رفع کدورت به بازار جهت خرید مایحتاج عید ١۴٠٢ بروند که به پیوست تقدیم میگردد،

 

 

نگارش دادخواست تمکین
صورتجلسه پلیس برای الزام به تمکین
مشاوره حقوقی خانواده
درباره ما 

 

 

لذا از مقام محترم بررسی دقیق تاریخ های فوق الذکر از جمله

١-رضایت نامه منجز خانم ---- در پرونده ---- کیفری ----- ( اسفند ١۴٠٠)  ٢- و برگشت زوجه به زندگی مشترک بعد از اعلام رضایت در پرونده فوق الذکر طبق اظهارنامه ارسالی ------ اقرار از سوی زوجه که اعلام داشتند تا مرداد ١۴٠١ در منزل حضور داشتند  ٣- و تاریخ دادخواست تمکین فعلی ۴- و تاریخ گزارش کلانتری (مرداد ١۴٠١)۵- و تواریخ اظهارنامه های ارسالی موکل به خوانده محترم ، مورد استدعاست ( مراتب فوق جهت بررسی به پیوست تقدیم میگردد)

٣-با توجه به موارد فوق و علی رغم اینکه تلاش های مکرر موکل جهت بازگشت خواهان از مرداد ١۴٠١ نتیجه ای نداشت ،زوجه طی اظهارنامه شماره ------  اقرار به حضور در منزل تا مرداد ١۴٠١ را داشته و به عبارتی اعلام نموده که شما ( زوج ) مانع ورود به منزلم در مرداد ماه ١۴٠١ شدید که موکل این ادعای زوجه را قویا رد می کند و با مداقه به مستندات ارسالی و شهادت شهود واهی بودن این ادعا ثابت و حسن نیت موکل برای ادامه زندگی مشترک محرز میگردد

٣- از آنجاییکه ریاست محترم مستحضرید به دلیل اهمیت بنیان خانواده و ارزش ذاتی این نهاد اجتماعی، دعاوی خانوادگی نیز استثنایی بر سایر دعاوی محسوب شده و به همین جهت ،دادرسی های دعاوی خانواده در پرتو قانون حمایت از خانواده تحت رسیدگی ویژه ای میباشند چرا که هدف مقنن فصل خصومت و ایجاد صلح و سازش برای اینگونه دعاوی میباشد که ارجاع دعاوی خانواده قبل از رسیدگی در دادگاه به واحد های مشاوره ،دلالت بر نظر مقنن به ایجاد صلح و سازش و آموزش زندگی مشترک به زوجین بوده است که علاوه بر آن تاکید بسیاری در روایات پيامبر صلي الله عليه وسلم به لزوم حسن معاشرت زوجین و معاضدت  آنان در امور زندگی صورت گرفته است و آیات متعدد از جمله آیه ١٩ سوره نساء و همچنین صراحت قانون گذار در ماده ١١٠٣ قانون مدنی نیز در این راستا و برای حفظ نهاد خانواده بیان می دارد:« زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: « زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند

 

 

مشاوره حقوقی الزام به تمکین

 

 

لذا با توجه به مراتب فوق ، موکل از محضر محترم دادگاه خواهش عاجزانه دارند که با توجه به سابقه زندگی ١٧ ساله و وجود دو فرزند دختر به نام ---- ١۴ ساله و ---- ٩  ساله ،خوانده محترم را ارشاد به زندگی مشترک نمایید کمااینکه کلیه ملزومات زندگی ( خوراک، پوشاک ، مسکن و تمامی اسباب و وسایل متعارف و اثاث البیت کمافی السابق ..) و مقدمات تمکین زوجه و رجوع وی به زندگی  در منزل مشترک برایشان فراهم بوده و هست  . (عکس های منزل در پرونده میباشد)

 علی ایحال با توجه به مطالب عنوان شده :۱_استشهادیه ۲_عندالزوم اخذ گواهی شهود ٣-استعلام خطوط وعدم پاسخگویی به تلفن همراه موکل و پرینت پیام ها ۴-  تصاویر اثاثیه منزل ۵- فیش های واریزی جهت اثبات عدم سوءنیت موکل جهت واریز نفقه زوجه ۶- اجاره نامه ٧- فراهم بودن مقدمات تمکین وفراهم بودن منزل و اثاث البیت و نیاز فرزندان دختر به وجود پدرومادر درکنار خود، ومستندا به مواد ۱۱۰۳ و۱۱۰۴ و۱۱۱۴ قانون مدنی صدور رای به الزام به تمکین زوجه از آن مقام محترم مورد استدعا میباشد.

با احترام

 

خدمات موسسه حقوقی وکلای تلفنی شامل مشاوره حقوقی (به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان )، نگارش اوراق قضایی اعم از (دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و ...)، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد وکالتی و ... می باشد. جهت دریافت هر یک از خدمات فوق در هر ساعت از شبانه روز حتی در ایام تعطیل با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. 

 

 

 


سوالات متداول

نظرات

ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 75,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 220,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 50,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.